Fokusiranje laserskog snopa jedan je od bitnih koraka prije laserskog rezanja. U pravilu, fokusiranje se izvodi ovisno o reakciji koja se koristi za stvaranje snopa. Međutim, postavlja se pitanje kako se zapravo fokusiranje izvodi?

Važnost fokusiranja laserskog snopa

Ne tako davno već smo pisali o važnosti pravilnog održavanja cjelokupnog laserskog rezača. Međutim, posebnu pažnju treba posvetiti fokusiranju laserske zrake prilikom rezanja. Osim što pravilno fokusiranje snopa utječe na preciznost reza, ono je uvelike uvjetovano reakcijom koja se koristi za stvaranje laserskog snopa.

Fokusiranje za egzotermične reakcije

U procesu laserskog rezanja koriste se inertni plinovi kao pomoćno sredstvo za rezanje. Međutim, za egzotermalne reakcije koriste se plinovi koji i nisu toliko inertni. Prilikom egzotermičnog laserskog rezanja snop laserske zrake se fokusira na malu površinu materijala. Rezultat takvog fokusiranja je topljenje metala čime ujedno započinje i proces laserskog rezanja.

Fokusiranje za ovakve vrste rezanja provodi se na dva načina, fokusiranjem iznad, odnosno točno na površinu materijala koji se reže. U praksi, fokusiranje iznad materijala koristi se za rezanje debljih materijala, a fokusiranje na površinu za rezanje materijala manjeg poprečnog presjeka.  Rezanje debljih metala spomenutim fokusiranjem u pravilu za sobom ostavlja više taljenog materijala. S druge strane, tanji materijali za sobom ostavljaju manje taline.

Fokusiranje za endotermalne reakcije

Za stvaranje endotermalne rakcije pomoću koje se vrši rezanje koriste se plinovi koji u toj istoj reakciji ne sudjeluju. Međutim, u ovom procesu glavna zadaća plina svodi se na otpuhivanje topljenog metala kroz kanal.

Fokusiranje laserskog snopa za ovakvu vrstu rezanja izvodi se usmjeravanjem na, odnosno ispod materijala. Lasersko rezanje endotermalnim reakcijama zahtjeva visoke tlakove pomoćnog plina kako bi se topljeni metal mogao otpuhivati s površine rezne ploče.

Ono što je zanimljivo i na što valja obratiti pažnju je korištenje običnog zraka kao pomoćnog plina. Zbog svog sastava, korištenjem zraka stvaraju se istovremeno obje reakcije, egzotermalna i endotermalna. Osim toga, korištenjem zraka za stvaranje reakcije povećava se i kvaliteta samog rezanja.

 Kako fokusiranje izgleda u praksi?

Ono što je važno za fokusiranje laserske zrake jest osiguranje dobro optimiranih komponenti laserskog rezača. Tako na primjer odabir odgovarajućih laserskih leća uvelike utječe na debljinu materijala koji se može rezati.  Osim toga za dobro i kvalitetno fokusiranje vrlo je važno odabrati i kvalitetan pomoćni plin. U praksi, fokusiranje ovisi o korištenoj reakciji.

Napretkom tehnologije razvijeni su sustavi koji omogućavaju autofokusiranje i minimalnu intervenciju operatera. Ovakav sustav usmjeravanjem zrcala, odnosno leća fokusira zraku sukladno potrebama. Tako se na primjer pomoću sustava autofokusa, prilagodljiva leća koju ima većina modernih laserskih rezača može iz konkavne pretvoriti u konveksnu.