Podjele i postupci obrade metala

Postupci i podjele obrade metala


Kako bi se metal mogao upotrijebiti za daljnju upotrebu, potrebno ga je obraditi. Obrada metala predstavlja postupak kojim se metalu mijenjaju dimenzije, oblik ili neka svojstva kako bi ga se kasnije moglo upotrebljavati za danje postupke.
Saznajte više