Lasersko rezanje vs vodeno rezanje

Usporedba postupka rezanja laserom i vodom


Lasersko rezanje i vodeno rezanje funkcioniraju na sasvim različitim principima. Iako je područje djelovanja vodenog rezača nešto šire od laserskog, prilikom vodenog rezanja javlja se potreba zbrinjavanja mješavine vode i abrazivnog sredstva na propisani način. Po čemu se još ove …
Saznajte više
Kontrola kvalitete laserskog rezanja

Kontrola kvalitete laserskog rezanja


Kontrola kvalitete nužna je aktivnost u svim procesima pa tako i u procesu laserskog rezanja. Normom ISO 9013:2002 definirani su parametri, odnosno zahtjevi koji se postavljaju na lasersko rezanje. Koji su to parametri i zašto su važni?
Saznajte više
Lasersko rezanje reflektivnih metala

Lasersko rezanje reflektivnih metala


Laserskom rezanju refleksivnih metala pristupa se s posebnom pažnjom zbog mogućeg oštećenja sustava leća. Zbog toga su razvijeni posebni sustavi i tehnike koji ne umanjuju preciznost reza. Koje su to tehnike?
Saznajte više
tehnike rezanja metala

Pregled tehnika rezanja metala


Usporedno s povećanjem zahtjeva za rezanje metala razvijaju se nove tehnologije rezanja koje su sve više preciznije i ekonomičnije. Danas se za obradu metala najčešće upotrebljavaju tehnike rezanja laserom, plazma rezanja, odnosno rezanje vodenim mlazom.
Saznajte više