Savijanje lima se, uz rezanje, ubraja u najčešće operacije obrade. Ovisno o željenom obliku lima, razvijene su različite vrste savijačica, odnosno tehnika savijanja. Provjerite što sve morate znati o savijanju lima.

Savijanje lima i njegova važnost za današnju industriju

Savijanje limova je jedna od najčešćih operacija u izradi različitih strojnih i drugih dijelova, a odmah nakon rezanja. U osnovi, savijanje lima se može svrstati u kategoriju obrade metala bez odvajanja čestica, a u kojem se koriste plastična svojstva lima.

Ovakav način obrade metala pronalazi primjenu u različitim granama industrije počevši od brodogradnje, autoindustrije pa do industrije metalnih proizvoda namijenjenih prodaji na tržištu široke potrošnje.

Kakva su to plastična svojstva limova?

Plastična svojstva limova omogućuju limovima da, nakon savijanja, ostaju u položaju koji je definiran matricom. Ono što je važno napomenuti je da neki materijali nakon djelovanja određene sile pucaju, odnosno nakon što se deformiraju pod određenim kutom u njihovoj strukturi nastaju pukotine koje mogu dovesti do kasnijeg pucanja. Međutim, slučajevi pucanja metala prilikom strojnog savijanja lima su rijetki.

Koje vrste savijanja limova postoje?

U pravilu, savijanje limova se može podijeliti na kutno i kružno savijanje. Razlika između ove dvije vrste savijanja u prvom redu se odnosi na izgled krajnjeg proizvoda. Svaka od tehnika savijanja ima karakteristične strojeve koji se upotrebljavaju.

 • Kružno savijanje limova
  • Savijačice s tri valjka
  • Savijačice s četiri valjka
 • Kutno savijanje limova
  • Ručne savijačice
  • Mehaničke savijačice
  • Hidraulične savijačice
Stroj za savijanje lima

Stroj za savijanje lima /© Bystronic

Što se sve može savijati osim limova?

Osim limova moguće je savijati dugi niz različitih metalnih proizvoda. Jedan od najčešćih metalnih proizvoda koji se obrađuje savijanjem su cijevi. Nadalje, osim što se savijanjem mogu izraditi različiti strojni dijelovi, savijanjem se mogu izraditi i različiti metalni profili velikih dimenzija poput L profila, U profila itd.

Postoje li još koje tehnike savijanja limova?

Postoje. Savijanje limova može se vršiti prethodnim zagrijavanjem. Ovakav pristup ima brojne prednosti kod zahtjevnijih oblikovanja. Naime, prethodnim zagrijavanjem metal poprima bolja obradiva svojstva i moguće ga je u znatno većoj mjeri oblikovati sukladno zahtjevima. Međutim, uz prednosti koje ovakvo oblikovanje donosi postoje i nedostatci koji se prvenstveno tiču pojave korozije.

Što je još potrebno znati?

Debljina limova koje je moguće savijati ovisi o samim savijačicama. U praksi postoje savijačice koje mogu savijati limove debljine od tek nekoliko milimetara pa do desetak, a i više milimetara.

Prilikom savijanja bilo kojom tehnikom bez obzira na dobra plastična svojstva, svaki savijeni metal ima određenu elastičnost. Elastičnost vraća metal u prvobitno stanje, a što može dovesti do razlika između dobivenog i željenog oblika. Međutim, elastičnost se može izbjeći pravilnim optimiranjem parametara savijanja.

Rezanje i savijanje limova su dvije najčešće operacije koje se koriste u današnjoj industriji. Nadalje, ove dvije operacije često prethode brojnim drugim operacijama poput zavarivanja, brušenja, bušenja itd.

Primjer gotovog proizvoda dobivenog savijanjem lima

Primjer gotovog proizvoda dobivenog savijanjem lima /© Bystronic