Korozija je proces trošenja konstrukcijskih materijala kemijskim djelovanjem fluida pritom razorno djelujući na metale i anorganske metale te sudjelujući u degradaciji organskih materijala.

Korozija i zaštita metala od korozije

Korozija je neželjeni proces s kojim se svakodnevno susrećemo, a koji se događa zbog reakcije metala i okoline u kojoj se metal nalazi. Opasna je iz više razloga, a jedan od glavnih je oštećenje metala do te mjere da on promjeni neka od svojih mehaničkih svojstava. Jedna od zanimljivosti vezana uz koroziju, a iz koje proizlazi važnost antikorozivne zaštite jest ta da se korozijom izgubi godišnje 3,5% svjetskog BDP-a.

Međutim, nisu svi metali podložni koroziji. Metali poput cinka, nikla, kositra, aluminija, zlata, platina i legura čelika u kojem je postotak kroma veći od 13% su otporni prema koroziji. Isto tako, neki od plemenitih metala poput zlata i platine su isto tako otporni na koroziju.

Vrste korozija

Ako bi se korozija podijelila na vrste tada bi se moglo reći da postoje:

  • opća korozija koja zahvaća cijelu površinu metala. Ovakva vrste korozije materijal oštećuje jednako na cijeloj površini. Opću koroziju poznajemo još i pod nazivom „hrdža“
  • rupičasta korozija je takva vrsta korozije koja nastaje u malim jamicama na površini materijala koje s vremenom prerastaju u veće rupe
  • interkristalna korozija koja prodire u materijal te je samim time na površini gotovo nevidljiva
  • selektivna korozija koja napada samo pojedine komponente složenog materijala. Ovakva vrste korozije započinje na površini materijala nakon čega prodire prema njegovoj unutrašnjosti te napada različitim brzinama.
  • napetosna korozija je takva vrsta korozije koja nastaje pod uvjetima naprezanja materijala na vlak i djelovanju agresivnog sredstva

Zaštita od korozije

Za zaštitu od korozije razvijene su brojne metode, a koje bismo mogli podijeliti na:

  • zaštitu od korozije prevlakama – za ovakvu vrstu zaštite prvo što je potrebno jest odstraniti sve nečistoće poput masti i korozije. Priprema površine se najčešće provodi brušenjem, četkanjem, poliranjem, pjeskarenjem, odnosno sačmanjem. Što se tiče prevlaka koje se nanose na materijal one mogu biti metalne, emajlirane odnosno one najpoznatije i najrasprostranjenije, boje i lakovi.

 

  • elektrokemijsku zaštitu od korozije – elektrokemijska zaštita od korozije se provodi za one metale koji nisu lako dostupni i ne mogu lako održavat. Elektrokemijska zaštita od korozije nalazi primjenu u zaštiti naftovoda, brodova, rezervoara i drugih uređaja koji se koriste u industriji

 

  • konstrukcijske mjere – zaštita od korozije koja se odnosi na odabir onih materijala koji imaju određena svojstva koja umanjuju vjerojatnost korodiranja

 

  • zaštita promjenom okolnosti – ovakva vrsta zaštite od korozije provodi se promjenom činitelja koji se nalaze u okolini, a sudjeluju u procesu oštećenja. Kod ovakve vrste zaštite treba spomenuti inibitore korozije koji u malim dozama onemogućavaju korozijski proces

Cinčanje kao način zaštite od korozije

Jedan od najpoznatijih načina zaštite metala od korozije jest činčanje. Cinčanje nije ništa drugo nego nanošenje tankog sloja cinka na materijal koji se želi zaštititi od korozivnog djelovanja. Cinčanje je najzastupljeniji način zaštite metala. Postupak cinčanja se provodi uranjanjem metala u rastopljeni cink, elektrokemijskim postupkom, štrcanjem cinka te difuzijom cinka.

Međutim, najčešće provođeni način cinčanja metala jest vruće cinčanje pri čemu se metal uranja u cink temperature 450 °C. Ovo je ujedno i jedan od najstarijih načina zaštite metala vrlo isplativ i jednostavan. Nakon cinčanja metal je zaštićen gotovo svoj cijeli životni vijek.