Laser Ing je objavio reviziju godišnjih financijskih izvještaja društva za 2020. godinu.

 

U tvrtki Laser Inženjering d.o.o., obavljena je neovisna eksterna revizija financijskih izvješća društva i s danom 14.07.2020 dobiveno je nemodificirano pozitivno mišljenje o suglasnosti financijskih izvještaja društva za 2020. godinu, sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Revizija financijskih izvještaja se odnosi na utvrđivanje realnosti i objektivnosti sadržaja financijski izvještaja, odnosno da li su korištena općeprihvaćena računovodstvena načela.

Za sve detalje kao i dodatne informacije slobodno nam se obratite putem naših kontakt informacija.