Edukativno informativni blog tematike metala, obrade metala te novosti iz metalne branše

savijanje limova

Obrada limova savijanjem


Savijanje lima jedan je od najvažnijih postupaka u procesu prerade limova. Danas su razvijene brojne metode savijanja, a koje ovise o zahtjevima koji se tiču krajnjeg izgleda proizvoda.
Saznajte više
Plazma rezanje metala

Princip rada plazma rezača


Plazma rezanje je uz lasersko jedno od najviše upotrebljavanijih danas. Posebnu primjenu pronalazi u manjim radionicama, a razvojem tehnologije razvijeni su sustavi koji omogućuju iznimnu preciznost reza. Kako ti sustavi funkcioniraju?
Saznajte više
Lasersko rezanje cijevi i profila

Lasersko rezanje cijevi i profila


Lasersko rezanje cijevi i profila uvelike se razlikuje od konvencionalnog rezanja ploča i limova. Glavne razlike odnose se na probleme koji mogu nastati kroz nepažnju i ne podešavanje parametara reza. Na što valja pripaziti?
Saznajte više
Elektrokemijska zaštita metala

Elektrokemijska zaštita metala


Elektrokemijska zaštita metala od korozije jedna je od najprimjenjivanijih zaštita za konstrukcije koje se nalaze izložene agresivnoj okolini. U praksi se upotrebljavaju dva načina zaštite, katodna i anodna.  Koja je razlika između njih?
Saznajte više
Kontrola kvalitete laserskog rezanja

Kontrola kvalitete laserskog rezanja


Kontrola kvalitete nužna je aktivnost u svim procesima pa tako i u procesu laserskog rezanja. Normom ISO 9013:2002 definirani su parametri, odnosno zahtjevi koji se postavljaju na lasersko rezanje. Koji su to parametri i zašto su važni?
Saznajte više